Ungt Lederskap gir muligheter!

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) lanserer programmet NEK Ungt Lederskap. Programmet skal bringe fremtidens tekniske eksperter og ledere sammen for å skape faglige nettverk og kunnskap.

Ungt Lederskap

Lederskap kan være så mangt. Noen ganger kan det være personalledelse, i andre tilfeller faglig ledelse eller å stå fram og kjempe for det man tror på. I NEKs program Ungt Lederskap rettes fokuset nettopp mot dette. Enkelt kan det beskrives som å våge å utfordre, velge og påvirke.

-I Ungt Lederskap ser vi på lederskap i utvidet betydning. Lederskap handler ikke nødvendigvis om å lede andre. I NEK ser vi i like stor grad på de som ønsker å ta en faglig ledelse. NEK samler eksperter fra ett vidt felt innenfor elektroteknikk. Felles for disse er ønsket om å utvikle og påvirke. For NEK er dette ledelse og det danner basisen for NEK Ungt Lederskap programmet, forteller Leif Aanensen, adm dir i NEK.

Nettverk og faglig utvikling

Gjennom Ungt Lederskap ønsker NEK å skape en arena for fremtidens elektrotekniske eksperter og ledere. Arenaen skal være et sted for å skape nettverk av likesinnede. Nettverket vil være verdifullt både for din karriere og muligheter for faglig samarbeid. I tillegg vil man også treffe etablerte og erfarne ledere og eksperter, som gjennom foredrag vil rette fokus mot både faglig og personlig utvikling.

-Vi har planlagt for 4 Ungt Lederskap møter i 2020. Under møtene vil det bli holdt foredrag av eksperter og ledere innenfor elektroteknikk. Målet vårt er å formidle faglig kunnskap, men også informasjon som kan ha påvirkning på karrierevalg. Deltakerne vil også få muligheten til å søke om å bli en av to norske deltakere i IEC Young Professional. Da vil man få delta på en 5 dagers faglig workshop i forbindelse med IEC General Meeting i Stockholm. Denne workshopen er svært ettertraktet og vil gi både faglig tyngde og et internasjonalt nettverk, sier Eirik Sollie, som er fagsjef i NEK.

NEK Ungt Lederskap vil i løpet av 2020 ha 4 møter. Under møtene blir det plass til å bli kjent med andre og få høre faglige foredrag.  I tillegg vil det være servering av mat og alkoholfri drikke. Det første møtet arrangeres 25. mars.

Du finner mer informasjon om programmet og påmelding her!