Tilbake

Tilkobling av større koketopper

Produktutviklingen av komfyrtopper går stadig videre. Større og bredere modeller med induksjon og mulitkokesoner gjør sitt til at strømtrekket kan øke, og dermed trenger tilkoblingen en ny vurdering.

Induksjon koketopp

I Norge er det 25A-kontakten som har vært enerådende, og det er kravene i FEL (Forskrift om elektriske lavspenningsinstallasjoner) og i NEK 400 som har gitt rammene for hvordan man kobler til slike husholdningsapparater. NEK 400 er under revisjon og der er normkomite NK64 som gjør dette arbeidet. Disse samarbeider for øvrig med andre berørte komiteer, herunder de som jobber med stikkontkater og koblingsmateriell (NK23B) og sikkerhet for elektriske husholdningsprodukter NK61.

Elko    Elko

Synspunkter og innspill vedrørende tilkobling til slike apparater kan gis NEK, som vil videreformidle synspunktene til NK64. Kontakt oss.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Hva er nytt i NEK 400:2022 - gratis webinar

Dato
23.05.2022

Utmerkelse til nordmenn

Dato
23.05.2022
Veibelysning

Ny standard snart klar for lansering: NEK 405-3-2 Elkontroll i vegtrafikksystemer

Dato
20.05.2022