Tilbake

Svein Roar Jonsmyr er ny ekom leder

Svein Roar Jonsmyr fra NKOM ble nylig valgt til leder av normkomite NK 25/205/215 – Sammenkobling av IT-utstyr. Komiteen skal i løpet av 2020 lansere en ny versjon av NEK 700 serien og Jonsmyr blir ansvarlig for å sluttføre arbeidet med den ledende standarden for ekomnett.

Svein Roar Jonsmyr har lenge hatt en fremtredende rolle i NEKs standardiseringsarbeid. Foruten deltakelse i komiteen for sammenkobling av IT-utstyr deltar han også i arbeidet med standardene NEK 400 Elektriske lavspentinstallasjoner og NEK 399 Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett.

-Vi er glad for at Svein Roar Jonsmyr har takket ja til å lede arbeidet i NK 25/205/215. I 2020 utgir NEK en ny versjon av NEK 700 serien. Med hans lange erfaring innenfor ekom og standardisering er oppdateringen av denne i de beste hender, forteller Christer Varan fagsjef ekom i NEK.

Jonsmyr er utdannet telekommunikasjonsingeniør, og har en Master of Management fra BI. Han har 20 års erfaring fra utbygging av telecom-nett. Siden 2007 har han vært ansatt i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet med ansvar for elsikkerhet og regelverk rundt utbygging og installasjoner.

Les mer om komite NK 25/205/215 Sammenkobling av IT-utstyr

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NEK får ny fagsjef for ekom

Dato
22.11.2021

Karantenebestemmelsene kan overholdes gjennom IoT

Dato
18.11.2021
NEK 700 serien 2020

NEK 700 blir digital!

Dato
03.06.2021