Tilbake

Stor interesse for globalt standardiseringsseminar 20. og 21. april 2015

NEK gjennomfører, i samarbeid med International Electrotechnical Commission, IEC, et seminar om global standardisering 20. og 21. april 2015.

IEC forsidebilde

Målet er å gi nåværende eller fremtidige komitémedlemmer økt kompetanse og forståelse for spillereglene i internasjonalt elektroteknisk standardiseringsarbeid.

Seminaret gir også økt innsikt i hvordan riktig bruk av standarder kan bidra til å øke bunnlinjen i bedrifter og andre virksomheter samt vise hvordan deltakelse i standardiseringsarbeid gir unikt faglig nettverk og hvordan man kan bidra til å bedre rammevilkårene for egen virksomhet/bransje.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Høring – Amendement 1:2022 til NEK 502:2016

Dato
01.02.2022

IEC oppretter systemkomite for kommunikasjonsteknologi

Dato
12.11.2020
11th IEC Young Professionals Workshop

Unike muligheter som IEC Young Professionals

Dato
20.05.2020