Tilbake

Pålitelighet, beredskap og vedlikehold

Systematisk oppfølging av distribusjonsnettet er viktig for å forebygge uønskede driftsavbrudd.

Det er utviklet gode internasjonale normer som profesjonelle virksomheter kan benytte for å bygge opp gode rutiner. Normserien NEK IEC 60300 er utviklet for å understøtte og profesjonalisere virksomhetenes arbeid innen dette feltet. Selv om virksomheten har gode rutiner for å registrere hendelser og avbrudd, er det viktig at det etableres systemer som bidrar til systematisk oppfølging.

Normserien NEK IEC 60300 er en komplett serie som består av en rekke normer, men de to første er viktigst for å starte dette arbeidet.

NEK anbefaler netteiere å vurdere nevnte normserie som fundament for netteiers oppfølgingssystem.

Kjøp NEK IEC 60300-1    Kjøp NEK IEC 60300-2

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Vår elektriske fremtid

Dato
28.11.2022
Høyspenning livsfare

Tilkoblingsstandard for høyere spenningsnivåer skal utvikles!

Dato
17.10.2022

Kravene til luftledninger skal oppdateres

Dato
29.09.2022