Tilbake

Nye brannkrav til kabler

To av NEKs komiteer: NK 20 kabler og NK 64 bygningsinstallasjoner har arbeidet med å identifisere hvilken innvirkning byggevareforordningen har på kravene i NEK 400.

Nye brannkrav til kabler

NEK tok etter initiativ fra komiteene kontakt med DiBK og la frem en skisse til hvordan kravene til valg av kabler i forordningen kunne håndteres med mindre justeringer i NEK 400.

DiBK samtykket til forslaget og samtykket til at den fremlagte skissen ble gjennomført. I samråd med de berørte myndighetene og med henblikk på hvordan tilsvarende håndteres i øvrige europeiske land arbeider nå komiteene videre med få til nødvendige justeringer på plass. Målet er å unngå mulige konflikter mellom eksisterende NEK 400 og bygningsregelverket når forordningens regler trer i kraft i Norge.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Bli med på NEK 400 erfaringskonferanse!

Dato
30.09.2022

Vil du arbeide med oss i NEK – vi trenger en ny kollega

Dato
09.09.2022
Trafokiosk

Fra IT til TN - NEK skal utvikle metoden

Dato
22.08.2022