Tilbake

Ny fagsjef hos NEK

Leif T. Aanensen begynte som fagsjef hos NEK 1. mars. Han kommer fra stilling som avd. direktør i Datatilsynet, hvor han var leder for tilsyns- og sikkerhetsavdelingen. Aanensen har arbeidet i elektrobransjen store deler av sin yrkeskarriere.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Ved to anledninger har han arbeidet hos rådgivende ingeniørvirksomhet med prosjektering av elektrotekniske installasjoner, datanettverk, tekniske og økonomiske utredningsoppdrag samt elektrotekniske beregninger. Aanensen har videre elektrofaglig bakgrunn på ulikt nivå i DSB (Produkt- og Elektrisitetstilsynet). Hans arbeidsoppgaver strakk seg fra tilsynsarbeid, regelverksutvikling, teknisk saksbehandling, teknisk komitéarbeid til internasjonalt samarbeid. De siste årene hadde han stilling som avdelingsdirektør med etatsansvar for landbaserte elektriske anlegg.

Aanensen er utdannet sivilingeniør ved NTNU, ved avdeling for elektro- og datateknikk. Han har i tillegg mastergrad innen økonomi (MBA) fra Norges Handelshøyskole og spesialisering innen forhandlingsledelse ved Handelshøyskolen BI.

Leif T. Aanensen har tidligere vært aktiv i tre tekniske komiteer under NEK, henholdsvis NK 18 Elektriske anlegg i skip og offshore, NK 31 Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder og NK 64 Elektriske bygningsinstallasjoner. Han satt også i flere år som myndighetsrepresentant i NEKs representantskap. Aanensen har i de siste årene vært medlem av en standardiseringskomité under Standard Norge – SN/K 178 Automatisk identifikasjon og datafangst, som blant annet arbeider med strekkoder, RFID og ”Internet of things”.

Aanensen vil få et spesielt oppfølgingsansvar for komiteer som arbeider innen feltet elektriske forsyningsanlegg og elektriske bygningsinstallasjoner.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Kravene til solcelleanlegg i NEK 446 kan bli endret

Dato
01.02.2023

MC4 kompatible kontakter i solcelleanlegg

Dato
25.01.2023

Vår elektriske fremtid

Dato
28.11.2022