Norge tar over ledervervet i Cenelec TC 65X

Judith Rossebø fra ABB og medlem av NK 65 ble valgt som leder ("Chair") av Cenelec TC 65X under plenarmøte som nylig ble arangert i regi av NEK. Judith tar over vervet fra Regnar Schultz fra Dansk Standard.

Sekretær Antonio Monaco (DKE), Judith Rossebø (NEK NK65) og Regnar Schultz (DS)

Sekretær Antonio Monaco (DKE), Judith Rossebø (NEK NK65) og Regnar Schultz (DS)

NEK

Sekretæriatet for Cenelec TC 65X står under ledelse av DKE som er den nasjonale komiteen i Tyskland, tilsvarende NEK i Norge.

Når sekretæriatet sammen med foregående leder Regnar Schultz skulle se seg om etter ny leder var ikke valget vanskelig. Det ble Judith Rossebø fra Norge, som ble valgt med akklamasjon. Hun har vært aktiv innen TC 65X over flere år, blant annet som leder av komiteens eneste separate arbeidsgruppe WG1 – Industrial Requirements for Wireless Communication. I tillegg er også Rossebø medlem av ETSI som utgir standarder som er retningsgivende for blant annet trådløs kommunikasjon, ikke minst innen industriell utnyttelse (Wireless Industrial Automation).

Rossebø er også aktivt med i det internasjonale standardiseringsarbeidet ut over det europeiske nivået. Hun er med i flere arbeidsgrupper i International Electrotecnical Commission (IEC) . Innen IEC TC 65 deltar hun i arbeidsgruppe  WG10 – Security for industrial process measurement and control – Network and system security og SC 65C WG17 Wireless Coexsistence. I tillegg er Rossebø også med i SyC Smart Energy WG 3  Smart Energy Roadmap, og hun er også aktiv i IECEE CMC TF Cyber Security. Dette er en arbeidsgruppe i IECs sertifiseringsorgan IECEE, som jobber med fremtidig sertifiserings -og konformitetserklæringer innen den viktige IEC 62443-serien.

Judith Rossebø vil være den som leder neste møte i Cenelec TC 65X som går av stabelen i Brussel den  5. – 6. februar 2019. Avtroppende leder Regnar Schultz vil bistå henne i arbeidet frem til han går av med pensjon i slutten av dette året. NEK vil takke Regnar Schultz for godt lederskap av TC 65X.

Vi ønsker Judith lykke til!