Tilbake

NEK tilstede på IEC TC 65 Advisory Group Meeting

Det finnes ca. 140 ulike normkomiteer

TC 65 er IECs komité innen prosessinstrumentering og automatisering. TC 65 består også av de fire underkomitéene SC 65A (Systemaspekter), SC 65B (Måle og kontrollutstyr), SC 65C (Industrielt nettverk) og SC 65E (Utstyr og integrasjon i entreprise-systemer).
Totalt er det 57 arbeidsgrupper underlagt disse komitéene, tilsammen 1374 eksperter fra 48 land.

Den 16 og 17. juni hadde TC 65 sitt årlige Advisory Group Meeting i København. Dette er et møte hvor alle komitéledere med sekretærer gjør opp status og sammen diskuterer i hvilken retning man ser for seg den videre utviklingen. Møtet er, slik som navnet tilsier, et rådgivende møte (Advisory Group Meeting).

Fra NEK var fagsjef og sekretær i NK 65 Trond Salater tilstede som gjest. Han presenterte NEK og normkomité NK 65 samt ga generell informasjon om et kommende forslag til internasjonal standardisering innen IEC (Norsok I-005).

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Nye standarder for cybersikkert radioutstyr i Europa

Dato
31.01.2023

Funksjonssikkerhet i maskiner og industri

Dato
04.11.2022

Gratis seminar 15. juni om offentlig regelverk og standarder

Dato
09.06.2022