Tilbake

NEK på Forum for Automatisk produksjon

NFEA arrangerer årets utgave av Forum for Automatisk Produksjon i vakre Nordland og Mosjøen. Denne 20. utgaven av konferansen setter naturligvis søkelys på mulighetene ny teknologi gir industrien. Dette vil vi kunne få se og høre mer om på bedriftsbesøket hos Alcoa Mosjøen.

For NEK som forvalter over 6000 standarder – hvorav mange involverer industrien – er det interessant å følge med på utviklingen. Det å se hvordan “rammene” som standardene setter påvirker sluttresulatet er viktig, ikke minst når man skal gjøre nødvendige endringer og revisjoner av disse.

Økt effektivitet, bedre sikkerhet og miljø.

De aller fleste er enige om at man ønsker å forbedre effektivitet og lønnsomhet i produksjon, og at dette skal skje med et betydelig mindre miljøavtrykk. Hvordan man oppnår dette er mye avhengig av utnyttelsen av ny teknologi. Standarder er her et viktig verktøy for å oppnå et sikkert, pålitelige og optimalt resultat.

Alcoas anlegg i Mosjøen

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Hva er nytt i NEK 400:2022 - gratis webinar

Dato
23.05.2022
Veibelysning

Ny standard snart klar for lansering: NEK 405-3-2 Elkontroll i vegtrafikksystemer

Dato
20.05.2022

NEK og Nelfo inviterer til lansering av NEK 400:2022

Dato
11.05.2022