Oversikt over komiteer

Norske komiteer speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Adobe Stock | Det finnes komiteer innen de fleste elektrotekniske områder

Våre komiteer

De aller fleste komiteene speiler tilsvarende komiteer på europeisk og internasjonalt nivå. Publikasjonene disse komiteene arbeider med vil bli internasjonalt anerkjente standarder, spesifikasjoner eller tekniske rapporter.

Størrelsen og aktiviteten i speilkomiteene avhenger av nasjonal interesse innen fagområdet. I enkelte speilkomiteer har man kun en observerende rolle, mens for andre er det et aktivt norsk miljø.

Internasjonalt er det rundt 140 komiteer, med aktiv norsk deltagelse i de fleste av disse. Komiteene består av fageksperter fra norsk næringsliv, myndigheter og forvaltningen. Det er ca. 1000 medlemmer i NEKs komiteer og mange har flere verv.

Komiteer