Oversikt over komiteer

Norske komiteer speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Adobe Stock | Det finnes komiteer innen de fleste elektrotekniske områder

Våre komiteer

De aller fleste komiteene speiler tilsvarende komiteer på europeisk og internasjonalt nivå. Det innebærer at publikasjonene disse komiteene arbeider med vil bli internasjonalt anerkjente standarder, spesifikasjoner eller tekniske rapporter. Størrelsen og aktiviteten i speilkomiteene avhenger av nasjonal interesse innen fagområdet. I enkelte speilkomiteer har man kun en observerende rolle, mens for andre er det aktivt norsk miljø.

Internasjonalt er det rundt 140 komiteer, hvorav det er aktiv norsk deltagelse i de aller fleste av disse. Komiteene fylles av fageksperter fra norsk næringsliv, myndigheter og forvaltningen. Det er ca. 700 medlemmer i NEKs komiteer, hvorav flere av disse har flere verv.

Komiteer