Tommy Lundekvam

En dreven kursholder

Tommy Lundkvam

Om foredragsholder

Tommy Lundekvam er fagsjef for elektriske lavspenningsanlegg i NEK. Tommy har solid erfaring og kunnskap om aktuelle problemstillinger innen denne sektoren. Dette har han tilegnet seg gjennom utdannelse og erfaring. I mange år arbeidet Tommy med opplæringstiltak og bidro i denne forbindelse med å løfte kompetansen for mange elektrofagfolk. Han er utdannet elektroingeniør, men har også praktisk erfaring som elektriker og senere installatør. Kombinasjonen av solid teoretisk og praktisk kunnskap gjør innleggende til Tommy levende.

Han har vært avdelingsleder for Bravida i Sandefjord og Larvik. Videre har han utdannelse som executive master of management, med fordypning i teamledelese, consulting og etikk.

Tommy Lundekvam

Tema

Tommy Lundekvam kan med sin unike erfaring gi spennende innlegg om fagområdet elektriske lavspenningsanlegg. I NEK er han ansvarlig for sentrale publikasjoner som NEK 399, NEK 400 og NEK 405. Tommy har videre et brennende engasjement for arbeidstakers sikkerhet. Standarden NEK EN 50110 er et godt utgangpunkt for å ivareta arbeidstakers sikkerhet.

Tommy har tett samarbeid med flere av NEKs komiteer og kan gi innsiktsfulle innlegg om et bredt spekter av tema.

Tidligere fordrag

 • NEK 400 erfaringskonferanse 2022
 • Lansering NEK 399:2022
 • Lansering NEK 400:2022
 • Ladeklare bygg 2022
 • Elsikkerhetskonferansen 2021
 • NEKs Erfaringskonferanse Elkontroll 2021
 • Tilknytning av veilys
 • Kabler i bakken
 • Energilagring og solenergi for forsikringsbransjen

 

 

Ønsker du Tommy Lundekvam som foredragsholder?

  JaNei