– For å kunne betjene våre brukere på en tilfredstillende måte, har vi lagt opp til at den enkelte bruker først sjekker om hans problemstilling er håndtert tidligere. En dynamisk søkemotor viser raskt svar på det. Om bruker ikke finner svar på sitt spørsmål er det anledning til å legge inn et nytt. Da går det beskjed til de som skal håndtere henvendelsen på de respektive normsamlinger. Dette skjer i bakenforliggende systemer uten at brukeren trenger å tenke på det. En får svar på e-post så raskt saken er klar. Dessuten deler vi resultatet med alle andre.  Vi tror at dette tilbudet vil bli kjempepopulært, sier fagsjef Leif T. Aanensen hos NEK.

Aanensen viser til erfaringer en har hatt med spørsmål og svar om NEK 400. Det har vært mye trafikk til den nettadressen. På NEKs nye nettside er tilbudet utvidet, slik at man får et bredere nedslagsfelt.

– Vi vil følge med på bruken av dette tilbudet og vil hele tiden tilstrebe å være stedet, man går for å lete etter svar om NEKs normsamlinger. Vi har foreløpig mest  innenfor NEK 400, med rundt 600 spørsmål/svar, men de andre publikasjonene kommer etter. Så det viktigste til slutt: Svarene skrives og kvalitetsikres av de som faktisk behersker temaet, nemlig våre tekniske normkomiteer, avslutter Aanensen.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NEK og Nelfo inviterer til lansering av NEK 400:2022

Dato
11.05.2022

Gratis NEK 399 seminar i Trondheim!

Dato
10.05.2022

Nærmere 1.200 påmeldt gratis webinar 5. mai

Dato
28.04.2022