Tilbake

NEK 405-10 Elkontroll i fiske-, fangst- og lastefartøy

NEK 405-serien er i ferd med å få et godt fotfeste i elektrobransjen.

Fiskebåter i Lofoten
Jarle Sørås

Utviklingen er delvis drevet av at etterspørsel i markedet øker, delvis av det sterke fokuset fra forsikringsbransjen på elkontroll og delvis av at stadig flere i bransjen har oppdaget at elkontroll kan være et lønnsomt forretningsområde. Videre at det er en fin måte å få til kontinuitet i kunderelasjonene.

Komite NK 219 som forvalter NEK 405-serien, har respondert positivt på en henvendelse fra DSB om å lage en norm for elkontroll i ovennevnte type fartøy. DSB ønsker at ordningen skal erstatte dagens regime for tilsyn med fartøy under 15 meter, som i dag forvaltes av direktoratet. Arbeidet med utvikling av normen startet så vidt opp rett før nyttår og pågår i disse dager for fullt. NEK vil anslå at den nye delnormen kan være på plass innen årsskiftet.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Jan Sølve Stømer er ny medarbeider i NEK

Dato
14.12.2022

Hydrogen gjør skipene grønne

Dato
08.03.2022

Hvordan kan havvind bli en norsk suksess?

Dato
04.03.2022