Bibliotek

IEC White Papers

IEC White Papers

IEC

I biblioteket har NEK samlet publikasjoner som vi mener er av spesiell interesse for medlemmer i våre tekniske komiteer og i enkelte tilfeller for publikum generelt. Elektroteknikken har stor innvirkning på samfunnet vårt i dag, men det kan forventes en ytterlig forsterkning av denne innvirkningen i årene som kommer. Blant publikasjonene du vi finne i vårt bibliotek er «Vår elektriske fremtid» som titter inn i glasskulen mot år 2030!

Du vil også finne såkalte «White Papers» fra IEC som tar for seg viktige samfunnsmessige trender innen ulike områder av elektroteknikken.

 • IEC White Papers og andre utredninger fra IEC

  IEC White Paper: Factory of the futureUlike ekspertgrupper som følger med på de internasjonale markedene i IEC utarbeider White Papers, eller utredninger, innenfor «Strategy and trends for the future». Disse rapportene danner grunnlag for strategiske valg i den internasjonale standardiseringen, men er også meget nyttig lesning for alle som vil holde seg oppdatert om hva som kommer rundt neste sving.

  NEK oppfordrer til å ta utredningene nærmere i øyesyn. Vi har valgt å legge henvisningen inn som link, siden det stadig kommer nye publikasjoner. God lesning!

  IEC White Papers

 • Utredninger fra NEK

  AMS + HAN, Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker, 2015-01-22
  Hoveddokument, versjon 2.0

  Utredningens mål er å fremlegge anbefaling til fysisk grensesnitt mellom AMS-måler og forbrukerens nettverk (HAN). Forutsetningen for effektiv lokal styring av effekter er at måledata er tilgjengelig i sanntid. Da kan forbrukeren respondere på prissignal i energimarkedet og eventuelle på dynamisk prising av nett-tjenester.

  Les utredningen

   

  Vedlegg 1 – HAN Personvern, 2018-02-15
  – et tillegg til utredningen «AMS + HAN – om å gjøre sanntids måledata tilgjengelig for forbruker»

  Som en videreføring av rapporten «AMS – HAN utredning NEK 20150122» har NEK på oppdrag fra NVE utarbeidet beskrivelse og retningslinjer for håndtering av personvern ved bruk av AMS-målerens HAN-port. Denne rapporten er et vedlegg til den opprinnelige utredningen fra 20150122.

  Les tillegget

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Utredninger og rapporter fra CENELEC
 • Diverse rapporter og utredninger
 • Regler, prosedyrer, direktiver for standardiseringsarbeid