Tilbake

LED-lamper

NK 34 “Lamper og tilhørende utstyr” arbeider hovedsakelig med å holde oppsyn med dokumentflyten fra IEC 34. Belysningsbransjen har blitt en global industri der den tidligere var mer regionalt styrt.

Innen belysningsbransjen har man i en årrekke sett hvordan standardiseringen ikke holder tritt med en eksplosiv teknologisk utvikling. Særlig innen lysstyring og LED-lyskilder har utviklingen gått fort. Introduksjonen av PAS (Publicly Available Specification) dokumentene som et mellomtrinn før en IEC-standard er positivt i så måte.

LED-teknologien har utviklet seg meget hurtig og har vært styrt av andre faktorer enn hva som har vært vanlig i belysningsbransjen. På grunn av manglende standardisering har bransjen selv startet en organisasjon, Zhaga, for standardisering av LED-moduler til bruk i belysningsarmaturer.

Zhaga-spesifikasjonene ser vi etter hvert blir presentert som IEC-dokumenter. I og med at standardene i større grad enn tidligere har sitt opphav hos produsentene er det viktig at NK 34 overvåker disse særlig utfra brukernes behov og i et nordisk perspektiv.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Nye standarder for cybersikkert radioutstyr i Europa

Dato
31.01.2023

Endring i NEK 502:2016 Plugger og stikkontakter for boliger og liknende bruksområder

Dato
10.06.2022

Høring – Amendement 1:2022 til NEK 502:2016

Dato
01.02.2022