NK 7 – Liner for luftledninger

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Foto: Statnett

Arbeidsområde

Komiteen er opprettet for å utarbeide internasjonale standarder og spesifikasjoner for fabrikasjon og bruk av overliggende elektriske ledere, inkludert: – Alle typer overjordiske ledninger, – Alle former for runde og ikke-runde ledninger, – Ledere laget av forskjellige metaller som aluminium, stål, kobber eller komposittmateriale som bærer kjerne etc. og deres kombinasjoner, – Testmetoder for vurdering av overhead elektrisk lederytelse under drift, – Ha samarbeid med TC11 om maskinvare og tilbehør direkte koblet til leder for å opprettholde elektrisk/mekanisk kontinuitet, – Ha samarbeidet med SC86A om optiske antennekabler som brukes enten for faseledere eller jordledninger, for eksempel publiseringen av den originale OPGW-standarden nå kalt IEC 60794-4.

Nasjonalt arbeid

Det er for tiden ingen norsk speilkomite som arbeider innen dette temaet (Norge er O-medlem). De internasjonale standardene innen område fastsettes dermed uten norsk påvirkning. Om din virksomhet arbeider innen det aktuelle tema og ønsker å påvirke standardene, bør du ta kontakt med NEK for å drøfte mulighetene for å opprette en norsk speilkomite.

NEK erfarer at norske miljøer, innen ulike spesialfelt, kan arbeide isolert fra andre uten å være klar over hverandres eksistens. Dersom din virksomhet ønsker utveksling av nyttig kunnskap kan komitearbeid være nyttig. Under finner du kontaktinformasjon til vår fagansvarlige kollega.

Internasjonalt arbeide

Det vises til IECs hjemmeside for presentasjon av internasjonalt arbeid innen området:

Arbeidsprogram IEC TC  7

Publikasjonsliste IEC TC 7

 

Det vises til CENELEC hjemmeside for presentasjon av europeisk arbeid innen området:

Arbeidsprogram CLC/TC 7X

Publikasjonsliste CLC/TC 7X

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023

Endringer i kravene til luftledninger over 1kV

Dato
22.06.2023