NK 7 – Liner for luftledninger

Foto: Statnett

NK 7 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til liner for luftledninger.

NEK er O-medlem i IEC TC 7 og har pt (feb 2021) liten aktivitet i komiteen.

Arbeidsprogram IEC TC  7

Publikasjonsliste IEC TC 7

 

Gå til fagområdet overføring og distribusjon