NK 38 – Måletransformatorer

NK 38 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

Arbeidet i denne komitten ivaretas av NK13.

IEC TC 38 – Instrument transformers

CENELEC TC 38 – Instrument transformers