NK 28 – Koordinasjon av isolasjon

NK 28 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

Arbeidet i denne komiteen ivaretas av NK 99.

IEC TC 28 – Insulation co-ordination

CENELEC SR 28 – Insulation co-ordination