NK 216 – Gassdetektorer for bruk i hjem og tilsvarende omgivelser

NK 216 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med CENELEC.

 

Arbeidsområde CLC TC 216 – Gas detectors

Arbeidet i denne komiteen ivaretas av NK 31.