NK 204 – Sikkerhet ved utstyr for elektrostatisk overflatebehandling

NK 204 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med CENELEC.

 

Arbeidsområde CLC TC 204 – English Safety of electrostatic painting and finishing Equipment

Arbeidsområdet ivaretas av NK 31.