NK 16 – Klemmemerking

NK 16 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

Arbeidet i denne komitéen ivaretas av NEK NK 3 

IEC TC16  – Basic and safety principles for man-machines interface, marking and identification

CENELEC SR16 – Basic and safety principles for man-machines interface, marking and identification