NK 1 – Terminologi

Nøkkel til kunnskap

NK 1 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk terminologi.

Arbeidsområder – terminologi

Komiteens arbeid er å definere termer og begreper slik at det blir færre misforståelser og konflikter.

Komiteens nasjonale arbeid

Komiteen er ansvarlig for utarbeidelse og revisjon av bl.a. de norske termene i Electropedia (International Electrotechnical Vocabulary). Medlemmene i denne komiteen er alle komitelederne og fagsjefene i NEK.

Komiteens internasjonale arbeid 

De teknisk publikasjonene henviser til IEC definisjonene direkte med nummerhenvisning. I de tilfellene hvor disse ikke er egnet, har de tekniske komiteene anledning til å definere egne definisjoner eller termer. Disse har også anledning til å etablere modifiserte IEC definisjoner.

Komiteen har også ansvaret for innholdet i Electropedia

Arbeidsprogram IEC TC 1

Publikasjonsliste IEC TC 1

Bli medlem i NK 1-Terminologi

 

Medlemmer

  • Leif T. Aanensen NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE
  • Hans Habbestad NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE
  • Birger Hestnes NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE
  • Lars Ihler NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE
  • Axel Peter Mustad NORDIC QUANTUM COMPUTING GROUP AS
  • Arild Røed NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE
  • Trond Salater NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE
  • Christer Varan NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE