NK 128 – Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg

Arbeid under spenning

NK 128 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.

Arbeidsområder

Komiteen vil få ansvar for speiling av standardiseringsarbeidet med sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg arbeide som skjer på Europeisk og internasjonalt plan. Den nye komiteens hovedanliggende vil derfor være å speile arbeidet i BTTF62-3 med EN 50110-serien og tilsvarende det foreslåtte arbeid i IEC.

Komiteens nasjonale arbeid

Myndighetene har lenge vist til NEK EN 50110-1 som metode for oppfyllelse av forskriftens krav. Standarden gjelder for arbeid på eller nær ved elektriske anlegg som er under spenning eller er tilrettelagt for å komme under spenning, samt for drift av elektriske anlegg. Standarden omhandler sikkerheten ved arbeid på eller nær ved samt drift av elektriske anlegg ved at det stilles krav om at aktivitetene skal være tilstrekkelig planlagt og at det skal iverksettes nødvendige sikkerhetstiltak for å unngå skade.

Komiteens internasjonale arbeid

Speiling av arbeidet på europeisk plan har så langt skjedd på «ad-hoc»-basis, ved at deltakere i det internasjonale arbeidet har dannet uformelle grupper når revisjonsarbeid har pågått. NEK mener at den sentrale rollen NEK EN 50110 har fått i bransjen tilsier at det bør etableres et formalisert miljø – en normkomite.

NK 128 intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC PC 128 og CENELEC BTTF 62-3.

NK 128 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 128 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC PC 128 og CENELEC BTTF 62-3.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC PC 128 og CENELEC BTTF 62-3.

Arbeidsprogram IEC PC 128   Arbeidsprogram CENELEC BTTF 62-3

Publikasjonsliste IEC PC 128   Publikasjonsliste CENELEC BTTF 62-3

 

Gå til fagområdet overføring og distribusjon

Medlemmer

 • Anders Back BANE NOR SF
 • Morten Bleken OPPLÆRINGSKONTORET ELKRAFT
 • Bjørnar F. Brattbakk ENERGI NORGE AS
 • Kai Christoffersen EL & IT FORBUNDET
 • Knut Eriksen KE KURS OG KOMPETANSE KNUT SEVERIN ERIKSEN
 • Kristin Fagerli NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)
 • Oddmund A. Foss DSB
 • Hans Habbestad NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)
 • Cato Hilsen GLITRE ENERGI PRODUKSJON AS
 • Jan Cato Hovde REJLERS ELSIKKERHET AS
 • Kristin Reitan ENERGI NORGE AS
 • Eirik Remo NELFO
 • Kai Solum RASJONELL ELEKTRISK NETTVIRKSOMHET AS (REN)
 • Ole Petter Sørensen TRAINOR ELSIKKERHET AS