Tilbake

Integrasjon av solcelleanlegg i kraftnettet

Utbyggere har lenge installert solcelleanlegg på nye næringsbygg. Disse anleggene har så langt vært så små at de har hatt liten praktisk betydning for lokale netteiere. Trenden er imidlertid stadig større anlegg og en gradvis trendsmitte til boligbyggere.

Solcellefarm

En arbeidsgruppe i en av NEKs tekniske komiteer – NK 8 systemaspekter – vil utover høsten foreta en gjennomgang av relevante globale standarder innen område. Dette vil gi en bedre oversikt og sette komiteen i stand til å vurdere tiltak for å øke tilgjengeligheten til disse viktige verktøyene.

Bruk av utstyr og utforming av grensesnitt i samsvar med anerkjente internasjonale standarder er viktig for å få til en harmonisert integrasjon av slike anlegg. Av forhold som vil være av interesse er spenningskvalitet, toleranser, stabilitet, kompatibilitet, EMC og måling av energiflyt fra slike anlegg. NEK tar gjerne imot innspill fra relevante bransjeaktører som har praktiske erfaringer og eksempler på utfordringer. Kontaktperson hos NEK er fagsjef Leif T. Aanensen.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Kravene til solcelleanlegg i NEK 446 kan bli endret

Dato
01.02.2023

MC4 kompatible kontakter i solcelleanlegg

Dato
25.01.2023

Vår elektriske fremtid

Dato
28.11.2022