IECEx møte i Cannes

EX området er ett fagfelt som stadig får mer fokus. I september møttes de fremste ekspertene til konferanse i Cannes.

Arild Røed fra NEK og leder av komite NK, Bjørn Spongsveen fra Presafe under IECEx i Cannes

IEC

IECEx er et sertifiseringssystem for utstyr, personer og kvalitetssystem, som har en målsetting om å fasilitere internasjonal markedsadgang for varer og tjenester for bruk i eksplosjonsfarlige områder, og samtidig på en slik måte at sikkerhet blir ivaretatt. Dette innebærer blant annet:

  • Reduserte test- og sertifiseringskostnader for produsenter
  • Raskere vei til markedet
  • Internasjonal anerkjennelse og tillit til samsvarsvurderinger av produkter
  • En felles internasjonal database for sertifiserte produkter og tjenester

Årlig avholder IECEx et møte der alle medlemsnasjonene inviteres for å fatte demokratiske beslutninger om IECEx sitt regelverk. Over 100 delegater og eksperter stilte til årets møte 20-21 september i Cannes, Frankrike. Norge stilte med en delegasjon bestående av Arild Røed fra NEK og Bjørn Spongsveen fra Presafe. Spongsveen er i tillegg sekretær i NK31, NEKs nasjonalkomité for eksplosjonsfarlige områder.

På programmet stod bl.a. godkjenning av reviderte krav til sertifiseringsordningene, godkjenning av budsjetter og medlemsavgifter, samt en rekke rapporter fra arbeidsgrupper. Møtet er ellers en viktig møteplass for sertifiseringsselskap og produsenter.

Statistikk

IECEx har hittil utviklet totalt fem forskjellige sertifiseringsordninger relatert til eksplosjonsfarlige områder. Tabellen under viser antall sertifiseringsselskaper og testlaboratorier i verden som er medlem av ordningene.

Sertifiseringsordning Antall medlemmer
1. IECEx Certified Equipment Scheme 57   Sertifiseringsselskaper
68   Testlaboratorier
2. IECEx Certified Service Facilities Scheme 16   Sertifiseringsselskaper
3. IECEx Conformity Mark Licensing System 16   Sertifiseringsselskaper
4. IECEx Certification of Personnel Competencies (CoPC)  Scheme 14   Sertifiseringsselskaper
5. IECEx Recognized Training Provider Program (RTPP) 20   Annerkjente kursleverandører

 IECEx-sertifikater for utstyr

Sertifiseringsordningen for Ex-utstyr hatt en svært positiv utvikling helt siden ordningen ble etablert i 2001. Fremdeles øker antall årlige utstedte sertifikater.

Antall utstedte IECEx sertifikater for utstyr
2001 0
2002 0
2003 12
2004 98
2005 262
2006 563
2007 931
2008 1258
2009 1490
2010 2070
2011 2626
2012 2680
2013 3104
2014 3562
2015 3904
2016 4093
2017 4129
per 30 juni 2018 2121

Siden 2003 har antallet testrapporter og QAR økt kraftig. Fra den spede begynnelsen for 15 år siden til i dag har man gått fra null til mer enn 30.000 for begge områder. QAR bygger på ISO 9001 og er kvalitetssystemsertifiseringen som alle fabrikanter av IECEx sertifisert utstyr er påkrevd å ha.

IECEx sertifiserte personer

Ordningen IECEx CoPC er etablert for å kunne dokumentere personers kompetanse relatert til eksplosjonsfarlige områder.