Tilbake

“Frankfurt agreement” – oppdatert avtale høsten 2016

I oktober 2016 undertegnet IEC og CENELEC en oppdatert samarbeidsavtale. Tidligere var avtalen omtalt som Dresden Agreement.

Det ble undertegnet en oppdatert samarbeidsavtale mellom IEC og CENELEC okt 2016

Siden revisjonen ble underskrevet i anledning av IECs General Meeting i Frankfurt har avtalen fått nytt navn. Avtalen ytterligere forsterker felles ønske om at mest mulig av europeisk elektroteknisk standardiseringsarbeid primært skal skje på internasjonalt nivå.

Det forenkler og forkorter prosessen og skaper globale markeder, til beste for europeisk næringsliv. Hensikten er at slikt arbeid også skal omfatte standardiseringsarbeid som gjennomføres for å oppfylle krav i europeiske direktiver og forordninger.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Gratis seminar 15. juni om offentlig regelverk og standarder

Dato
09.06.2022

Utmerkelse til nordmenn

Dato
23.05.2022

NEK og Språkrådet skal samarbeide

Dato
28.04.2022