Landstrømsforum

NEK og Enova har derfor etablert Landstrømsforum, et forum for elektrifiseringen av skipsfarten

Styringsgruppen (SG)

Landstrømsforum har også en egen styringsgruppe. Referatene fra møtene finnes under «Referater».