Uttak ved tilrettelegging for ekom iht. NEK700 i bolig