Utjevning av føringsvei av ledende materiale ved ledende byggningskonstruksjon