Hvordan forholder NEK 399:2018 seg til henholdvis NEK 400 og NEK 700-serien?