EN 50346, Informasjonsteknologi – Kablingsinstallasjoner – Prøving av installert kabling