Behøver vi bruke dyre måleinstrumenter for å måle inn strukturert kablingsnett?