Tilbake til nek.no

Modul I – Grunnleggende komiteledelse 2023

Er du interessert i å vite mer om komiteledelse?

Registrer deg her

Meld deg på vårt webinar 31. mai

Norsk Elektroteknisk Komite inviterer til kurs i grunnleggende komiteledelse. Dette er modul 1 av 4 i Utviklingsprogram for komiteledere.

Etter kurset skal deltakerne besitte en grunnleggende kompetanse innen systemer, prosesser og regler som gjelder for lederen av en standardiseringskomite.

Målgruppen er alle nye komiteledere og erfarne komiteledere som ønsker en oppfriskning. Modulen er også aktuell for andre som er interessert i standardiseringsledelse og vurderer et slikt verv.

Kristoffer Gjertsen
Kristoffer Gjertsen, fagsjef
 • Velkomst
 • Informasjon om Utviklingsprogram for komiteledere
 • Modul I – Dagens tema og forelesere

Leif T. Aanensen
Leif Aanensen, adm. dir

Viktigheten av gode komiteledere og mulighetene som følger med rollen.

Arild Røed
Arild Røed, fagsjef

Komiteleders rolle, ansvar og myndighet

 • NEKs forventninger til en komiteleder
 • Nødvendige oppslagsverk som avklarer ansvar og myndighet

Sekretariatets rolle, ansvar og myndighet

 • Omfang av støtte fra sekretær
 • Samspillet mellom fagansvarlig og komiteleder
 • Relevante problemstillinger som bør tas opp med fagansvarlig

Jan Sølve Stømer
Jan Sølve Stømer, prosjektleder
 • Gjeldende rutiner og tilgjengelige verktøy
 • Tilgang til plattformer og verktøy
 • Tilgang til veiledere og opplæring for ulike plattformer og verktøy

Jan Sølve Stømer
Jan Sølve Stømer, prosjektleder
 • Ulike publikasjoner som kan utarbeides av en komite – for eksempel standard, systemstandard, teknisk spesifikasjon osv
 • Bruk av prefikser – for eksempel NEK IEC, NEK EN osv

Leif T. Aanensen
Leif Aanensen, adm.dir
 • Hierarkiet for lover, regler og standarder
 • Hvor bindene er hver enkelt og hvordan står de i forhold til hverandre?
 • Hvordan kan standarder brukes for å komplementere lover og regler?

Leif T. Aanensen
Leif Aanenssen, adm.dir.
 • Hvilke økonomiske og praktiske konsekvenser standarder medfører
 • Konsekvenser innenfor testing og sertifisering

Kristoffer Gjertsen
Kristoffer Gjertsen, fagsjef
 • Oppsummering av Modul I
 • Avslutning

Registrering

Dato
31.05.2023 fra 10:00 til 13:30
Addresse
Webinar
Pris

Komitemedlemmer gratis. Kr. 2.500,- for ikke medlemmer. Priser ex. moms.

Vi kunne ikke vise påmeldingskjema fordi du ikke har aksepterte cookies.