Tilbake

Energilovforskriftens § 3-5

I ovennevnte bestemmelse finner man henvisning til normer fastsatt av Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) for drift, vedlikehold og modernisering av konsesjonspliktige anlegg.

Energiloven
Høyspentmast

Forskriftsteksten eller veiledning er ikke konkret på hvilke normer som skal legges til grunn, men NEK har lagt til grunn at det må være normer knyttet til de tre begrepene: Drift, vedlikehold og modernisering.

NEK har utarbeidet et notat som viser mulige tolkninger av bestemmelsen, men dette er ikke endelig avstemt mot NVE. Så snart det foreligger avklaring i saken vil NEK komme tilbake med ny informasjon.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Kravene til luftledninger skal oppdateres

Dato
29.09.2022

Se NEKs webinar om lansering av NEK 440

Dato
09.09.2022

Veien til 230/400 V TN-C-S

Dato
22.06.2022