NEKs Elsikkerhetskonferanse
20.- 21. november 2019

Grønt skifte, digitalisering og elsikkerhet!

Registrer deg nå

“Vi har laget et program som vil gi deltakerne en god oversikt over teknologiske trender, endringer i regelverket og i el-standarder. Disse faktorene utgjør i sum viktige rammer for hele elbransjen.”

Program

Åpne alle

Dag 1 - Miljø og digitalisering
Onsdag 20. nov, 09:30-12:00

Onsdag 20. nov, 13:00–16:30

Dag 2 - Elsikkerhet i det grønne skifte
Torsdag 21. nov, 09:00-12:00

 • 09:00-09:30Sårbarheter i dagens samfunn
  Odin Johannessen, Næringslivets sikkerhetsråd
  Odin Johannessen, Næringslivets sikkerhetsråd Direktør

  Odin Johannessen er ansatt som direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR), men har tidligere vært sjef for Hæren og har en lang og omfangsrik militær karriere.

  Med sin erfaring som en av Forsvarets øverste ledere vil han kunne tilføre NSR og medlemsvirksomhetene verdifull kunnskap og sikkerhetsfaglig kompetanse som vi drar stor nytte av.

  LinkedIn- Odin Johannessen

 • 09:30-10:00Status for utvikling av elsikkerhetsarbeidet i DSB
  Jon Eirik Holst, DSB
  Jon Eirik Holst, DSB Seksjonssjef elsikkerhet

  Elsikkerhetsseksjonen i DSB har i den siste tiden gjennomgått store endringer og fått utført store utredninger. Hva skjer videre med dette viktige arbeidet og hvordan vil den digitale utviklingen påvirke dette?

  LinkedIn

   

 • 10:00-10:30Elbranner og elulykker i Norge - hvordan kan vi bli bedre på forebygging?
  Frode Kyllingstad, DSB
  Frode Kyllingstad, DSB Sjefingeniør

  Mer enn halvparten av brannene i Norge oppstår på grunn av elektrisitet og milliarder går opp i flammer hvert eneste år. Det kan være feil bruk av elektrisk utstyr, feil i installasjon eller feil på komponenter. Uansett årsak må vi løsninger for å forebygge for å redusere antall branner forårsaket av elektrisitet.

  Linkedin – Frode Kyllingstad

 • 10:30-10:45Kaffepause
  Kaffepause
 • 10:45-11:10Maskinsikkerhet - hvor snubler elektrobransjen?
  Jostein Grav, DSB
  Jostein Grav, DSB Sjefingeniør og leder av NK 44

  Den ledende standarden for konstruksjon av elektriske maskiner er NEK EN 60204 – Maskinsikkerhet. Den forrige utgaven av standarden ble gitt ut i 2006 og ble i oktober 2018 erstattet av en ny utgave. Det har vært en rivende utvikling innenfor elektriske maskiner og standarden inneholder derfor en rekke vesentlig endringer. Dette er endringer alle som arbeider med elektriske maskiner må ha et forhold til enten man bygger, installerer eller vedlikeholder.

  Linkedin – Jostein Grav

 • 11.10-11.35Ny norm NEK 405-20 Eltakst - nye forretningsmuligheter
  Helge Topp, DSB
  Helge Topp, Elsikkerhetsforum Leder av NEK NK 219

  I løpet av høsten vil NEK lansere den nye standarden for eltakst, NEK 405-20 Eltakst. Regjeringen har foreslått endringer i avhendingsloven som gjør at taksering både i forkant og etterkant av boligsalg vil øke. Dette vil også gjelde taksering av elanlegg og med den nye standarden ligger nye forretningsmuligheter åpne.

  Linkedin – Helge Topp

 • 11:35-12:00DNV GL - eksamen og sertifisering i NEK 405 serien
  Gry Momrak Hedberg, DNV GL
  Gry Momrak Hedberg , DNV GL og Kristin Morisbak, DNV GL Senior Service Responsible, Person Certification

  Personellsertifisering gir kunnskap, kvalitet og trygghet. Hedberg vil ta oss gjennom hovedprinsippene for personellsertifisering og sertifiserings-organenes rolle. Spesielt omtales arbeidet med ny eksamen og sertifiseringsordning for eltakstpersonell.

  Linkedin – Gry Momrak Hedberg

 • 12:00-13:00LUNSJ
  LUNSJ

  Menyen under Elsikkerhetskonferansen 2019 vil begge dager bestå av to retter. Kjøkkensjefen hos Oslo Kongressenter heter Bengt Sjöström og er tidligere TV-kokk i Sverige. Mer om Bengt kan du lese her.

Torsdag 21. nov, 13:00-16:00

 • 13:00-13:30Høyteknologiske hjem - hvordan kommer vi dit?
  Leif T. Aanensen
  Leif T. Aanensen, NEK Administrende direktør

  Det er en flom av nye produkter som vil bidra til å gjøre boligene smarte og høyteknologiske. Sensorer, alarmer, smarte pærer og brytere kan automatisere prosesser eller styres med stemme eller apper. Hvordan kan vi sørge for at de smarte produktene blir noe mer enn en god ide, men faktisk blir installert i de tusen hjem?

  Linkedin – Leif T. Aanensen

 • 13:30-14:00El og Ekom i Samferdsel
  Gunnar Gjesdal, NEK
  Gunnar Gjesdal, NEK Fagsjef samferdsel

  Den nye nasjonale komiteen NK 300 El og ekom i samferdsel har et omfattende nedslagsfelt og dreier rundt elektrisk infrastruktur til all form for personal- og varetransport. Komiteen vil fungere i synergi med flere andre komiteer og fora, blant annet NK9, NK18, NK 25/205/215, NK64, NK69, NK301 og Landstrømsforum. I første omgang vil komiteens arbeid være konsentrert om å utvikle en ny standard som tar over de tekniske og materielle kravene i Statens vegvesens håndbok N601 Elektriske anlegg. Standarden vil få navnet NEK 600:2021 El- og ekom i vegtrafikksystem.

  LinkedIn-Gunnar Gjesdal

   

 • 14:00-14:15Kaffepause
  Kaffepause
 • 14:15-14:45NEK 400 - ladesystemer for elbiler og energibufring
  Jan Tore Gjøby, eMobility Norway as
  Jan Tore Gjøby, eMobility Norway as

  Det er ingen andre land i verden som har tilsvarende tetthet av elbiler som i Norge. Tallet for elbiler har for lengst passert 200.000 og stiger fortsatt raskt. Tanken om elbilen som en buffer for energi er for lengst lansert, men hvordan ser man for seg dette i praksis.

  Linkedin – Jan Tore Gjøby

 • 14:45-15:15NEK 400:2018 - Hot topics
  Dr. Ing Eirik Selvik, Selvik Elektro
  Dr Eirik Selvik Leder av NK 64

  Ingen elektrotekniske standarder har hatt like stor betydning og verdiskapning som NEK 400. Noe av suksessen er at standarden utvikles i takt med utviklingen i samfunnet forøvrig. I siste utgave fikk vi en utvidelse av elbilladning, solcelle anlegg og batterier. Hva er de viktige emnene innenfor lavspent-installasjoner nå?

  Linkedin – Eirik Selvik

 • 15:15-15:45Ny NEK399 Metode D - Tilknytning av landstrømsanlegg, næringskunder, datasentre, ladestasjoner.
  Direktør Kjell Myrann, Rejlers
  Kjell Myrann, Elsikkerhetsforum

  NEK 399 Tilknytning av elanlegg og ekomnett er den ledende normen for grensesnittet mellom netteier og eier av elanlegg og ekomnett. Den raske elektrifisering av transportsektoren har tvunget fram en umiddelbar løsning også for høyspenningsanlegg. Myrann vil ta for seg viktige tema fra ny norsk spesifikasjon NEK NSPEK 399 Metode D.

  Linkedin – Kjell Myrann

 • 15:45-16:00Oppsummering
  Leif T. Aanensen
  Leif Aanensen, NEK Adm. dir.

Registrering

Dato: 20. – 21. nov. 2019, Adresse: Oslo Kongressenter, Youngs gate 11, Oslo,  Pris: Konferanseavgift er satt til kr. 7.900,- eks.MVA.

For mer informasjon og flere praktiske detaljer se lenger ned på siden.


  **********

  **********
  NEK/NK medlem  Ja   Nei 
  Ønsker middag 20.11 (kr. 990,-)  Ja   Nei 

  Jeg ønsker å motta nyhetsbrev fra NEK

  Praktiske detaljer

  Oslo Kongressenter, Youngs gate 11, 0181 Oslo

  Oslo Kongressenter

  Tid og sted

  Dato: 20. – 21. november 2019
  Adresse: Oslo Kongressenter,  Youngs gate 11, 0181 Oslo

  Veibeskrivelse Oslo Kongressenter

  Konferanseavgift

  Pris:
  Konferanseavgift er satt tilkr. 7.900,-.
  NEKs komitemedlemmer gis en rabatt påkr. 1.900,-.
  Konferanseavgift med rabatt er kr. 6.000,-.

  I tillegg kan du delta på en valgfri tre-retters middag med god alkoholholdig drikke på kvelden den 20. november. For deltakelse på middag kommer et tillegg på kr. 990,-. Alle priser er eksklusiv MVA.

  Ved avmelding senere enn 7 dager før konferansen belastes full kursavgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma.

  Målgruppe

  Konferansen retter seg mot hele elektrobransjen og er den viktigste møteplass for alle som vil bli oppdatere seg innenfor elsikkerhetsområdet.

  Normene og normsamlingene, for eksempel NEK 399, NEK 400, NEK 405, NEK 440, NEK 700, som forvaltes av NEKs normkomiteer utgjør et viktig underlag for verdiskapningen i hele sektoren.

  Kontakt oss

  Ved eventuelle spørsmål kontakt Espen Masvik espen.masvik@nek.no  eller Arild Kjærnli arild.kjaernli@nek.no.

  Det sosiale

  Åpningsforedrag Elsikkerhetskonferansen 2017 ved Benedicte Bjørnland PST-sjef

  En arena hvor faglig nettverk bygges

  Slagord for NEKs elsikkerhetskonferanser er “En arena hvor faglig nettverk bygges”. Dette tar vi på alvor og legger opp til hyppige pauser, hvor du kan knytte nye kontakter. Ikke minst kan du møte mange av ekspertene i NEKs mange tekniske komiteer. Disse sitter med spisskompetanse innen sitt felt.

  På konferansen møter du deltakere fra hele elektrobransjen: Representanter fra myndighetene, interesseorganisasjonene, kraftprodusenter, kraftdistributører, industri, rådgivere, elektroinstallatører, utstyrsprodusenter og leverandører.

  For deg som er aktiv bruker av normer eller vurderer deltakelse i normkomite er dette riktig og viktig arena.

  En god lunsj

  Vi har lagt til det lille ekstra, slik at du får en flott lunsj begge dagene. Det settes av en time til lunsjen slik at du får tid til å nyte maten, besøke utstillerne, samt å ta en prat med gamle kjente.

  Vi skal spise lunsjen i Spiseriet Henrik begge dager.

  3-retters middag

  Middagen blir en 3-retters middag, som serveres sammen med  vin. Det tilbys naturligvis også alkoholfrie alternativ.

  Middagen starter med Apertif klokken 18 – og vi setter oss til bords ca. klokken 18:30. Middagen holdes i Spiseriet Møller.

   

  Til toppen