Tilbake

Den 15. nasjonale Ex-konferansen

Årets Ex-konferanse er den femtende i rekken og arrangementet har utviklet seg til å bli en viktig arena for alle som arbeider med Ex-installasjoner. I 2018 vil konferansen være 21. og 22. november på Grand Hotell i Oslo.

Arbeid i ex-områder

Ex-konferansen retter seg mot alle som er i befatning med tekniske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. Arenaen en av de viktigste møteplassene for utstyrs- og tjenesteleverandører, myndigheter og bedrifter innenfor olje og gass og landbasert industri.

Konferansen har også blitt en møteplass for alle som arbeider med lovgivning, standardisering og opplæring innenfor dette området.

– Faglig sett er Norsk Elektrisk Komité (NEK) og Norsk Forening for Elektro og Automatisering (NFEA) helt riktige samarbeidspartnere som arrangører av en slik konferanse, sier Karin Sundsvik, direktør i NFEA. – Organisasjonene utnytter sine beste sider i form av fagkunnskap om internasjonalt regelverk og kunnskap om behovene om oppdatering for medlemsbedriftene. Vi har lange tradisjoner for å vise frem dette på en interessant og lærerik måte under Ex-konferansen, understreker Sundsvik

Direktør Leif T. Aanensen i NEK vil holde åpningsforedraget under Ex-konferansen.

–Vi bidrar med våre beste fagpersoner og all oppdatert kunnskap fra den sterke normkomiteen NK31 når vi deltar aktivt i arbeidet med programmet for Ex-konferansen, sier Aanensen. – Vårt mål er at NEK sitt engasjement i konferansen skal bidra til å forbedre drift og personsikkerhet ved installasjoner Ex-områder.

Årets konferanse vil bidra til å dekke deltakernes behov for oppdatering på standarder og regelverk og gi god informasjon om kompetansekrav til fagpersonell som arbeider i Ex-installasjoner. Konferansen setter også søkelyset på avansert, bærbart analyse- og datautstyr som bringes inn i anlegg med Ex-soner. Utviklingen mot den såkalte digitale feltoperatøren er i full gang innenfor alle anlegg i industrien. Den åpner nye muligheter for effektiv samhandling og kostnadsbesparelser innenfor drift og vedlikehold, men krever også godkjenninger, teknisk kunnskap og bevissthet sett i et sikkerhetsperspektiv.

Les mer om konferansen!

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Cybersikkerhetskonferansen 24. august

Dato
24.06.2022
Operatør robot

Hvordan sikre en maskin?

Dato
08.06.2022
Kenneth Narvestad

Kenneth Narvestad er ny fagsjef for Ex

Dato
24.03.2022