Tilbake

Besøk fra Bhutan

DSB har som norsk elsikkerhetsmyndighet et samarbeid med tilsvarende myndighetsorgan i Bhutan. Som ledd i besøk fra Bhutan har NEK hatt besøk fra DSB og Bhutan Electricity Authority – BEA.

Besøk fra DSB og Bhutan Electricity Authority – BEA

NEK informerte om internasjonal standardisering relatert til IEC og tilsvarende europeisk arbeid innenfor CENELEC. Det siste med vekt på harmoniserte standarder regulert av direktiver. Spesielt ble det lagt vekt på rollene til myndigheten (DSB – lov/forskrift) og standardiseringsorganet (NEK), samt samarbeidsrelasjoner mellom disse.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Gratis seminar 15. juni om offentlig regelverk og standarder

Dato
09.06.2022

Utmerkelse til nordmenn

Dato
23.05.2022

NEK og Språkrådet skal samarbeide

Dato
28.04.2022