Meddelelser

I våre meddelelser presenteres nye fastsatte normer fra CENELEC, samt prEN og prHD prosjekter som er til votering. Høringsdokumentene kan fås ved hendvendelse til nek@nek.no, eventuelle kommentarer legges i kommentarskjemaet som returneres innen fristen. Videre listes nye publikasjoner fra IEC. Disse implementeres som “NEK IEC” med status “Publikasjon”. Ved eventuelle høringer kan IEC Public Commentings system benyttes. I tillegg … Fortsett å lese Meddelelser