Agder Energi høster gevinster med CIM!

Common Information Model (CIM) er en samling standarder fra NEK-IEC som muliggjør systemintegrasjon og informasjonsutveksling mellom applikasjoner. Agder Energi er et selskap som benytter nettopp IEC CIM som deres informasjonsmodell i nettselskapet og høster gevinster av dette.

IEC 61968-serien bidrar til god tilgang til informasjon om feil i nettet slik at driftssentralen raskere kan gjenopprette forsyning der behovet er størst.

IEC

Bruken av IEC CIM brer om seg på global basis, og støtter hele kraftsystemet fra produksjon til transmisjon, distribusjon og marked. Et av de selskapene som har hatt stor nytte av IEC CIM er Agder Energi. Når de innførte en ny informasjonsmodell var den basert på IEC CIM (NEK IEC-61968-9). Standarden ble en viktig del av integrasjonsdesignet og dialogen med programvareleverandøren. Resultatet var et løft for hele informasjonsarbeidet i nettselskapet. Erfaringene var så gode at ved neste IT-anskaffelse ble integrasjon via NEK IEC 61968-9 stilt som krav. Dette gjorde at man sparte tid både under design- og utviklingsarbeidet, og kunne ta i bruk løsningen raskt.

Under seminaret «Det digitale kraftsystemet» 28. februar på Gardermoen vil Tor Magne Lindeberg fra Agder Energi fortelle mer om de gevinstene nettselskapet har fått ved bruk av IEC CIM.

Meld deg på og lær mer om hvordan Agder Energi har høstet fordeler av å benytte IEC CIM som deres informasjonsmodell i nettselskapet.

Les mer om seminaret “Det digitale kraftsystemet”