Tilbake

Hva skjer i NEK fremover?

Er du nysgjerrig på våre konferanser og webinarer?
Her er en oversikt over våre arrangement i 2023 og 2024!

Ex-konferansen

Ex-konferansen er en viktig møteplass for alle som har tilknytning til eksplosjonsfarlige områder. Her kan du holde deg oppdatert på det nyeste innen regelverk og standarder.

Konferansen er en av de viktigste møteplassene for utstyrs- og tjeneste-leverandører, myndigheter og sluttbrukere. I tillegg til å få høre mange interessante foredrag kan deltakerne knytte kontakt med påvirkere av regelverket. Mange av deltagerne har stor innflytelse på nasjonalt og internasjonalt regelverk gjennom sine verv i NEK, CENELEC og IEC.

Konferansen har lange tradisjoner og anses for å bidra til økt sikkerhet i bransjen på Grand Hotel i Oslo sentrum 14-15 november – Meld deg på her!

 

Webinar: NEK 700 – Alternative kablingskonfigurasjoner og prøving av kabler

NEK 700-serien –Informasjons-teknologi, er en serie med standarder som beskriver tekniske krav til kabling for elektronisk kommunikasjonsnett (ekom).  Serien er under revisjon, og den nye utgaven forventes å være klar i 2024. Et nytt tillegg for felles kablingssystemer vil være del 20 – alternative kablingskonfigurasjoner.  

Dette webinaret er del 2 i en serie webinarer der vi setter fokus på NEK 700-serien. Innholdet i webinaret vil blant annet være alternative kablingskonfigurasjoner sett i forhold til strukturert kabling.  I tillegg vil vi snakke om krav til prøving av kabling og gjennomføring av prøving i praksis. 

Når? 1. desember – Meld deg på her!

 

Webinar: Fremtidens kraftforsyning for forsvar og beredskap

Kraftforsyning er kritisk for at Forsvaret og andre beredskapsaktører skal kunne utøve sitt ansvar i samfunnet. I de senere årene har det blitt stadig tydeligere at forsyningssikkerheten er sårbar som følge av klimaendringer og sikkerhetssituasjonen i Europa.

For at Norge skal oppfylle klima- og miljømålene i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål må alle bidra. Strategier og løsninger må være robuste slik at beredskapsaktørene kan opprettholde og øke sin operative evne.

Hvordan vil endringene vi ser rundt oss påvirke fremtidens kraftforsyning for forsvar og beredskap?

Når? 7. desember – Meld deg på her!

 

Maritim konferanse 2024

Elektrifisering, digitalisering og standardisering er noen av de viktigste virkemidlene for å nå klimamålene som IMO, EU og regjeringen har satt for næringen. Norge har allerede en høy grad av elektrifisering, men for å nå klimamålene og klare omstillingen til et lavutslippssamfunn, vil ytterligere elektrifisering av maritim næring være nødvendig. For å redusere risiko og kostnader bør investeringene baseres på internasjonale standarder som bidrar til sikre pålitelige installasjoner og fremmer fri handel.

Norske maritime utstyrs- og tjenesteleverandører bidrar med teknologi og løsninger for å imøtekomme kravene, og deltar også i nasjonal og internasjonal standardiseringsarbeid.

Under Maritim konferanse 14.februar vil NEK belyse den siste utviklingen innen nasjonal og internasjonal elektroteknisk standardiseringsarbeid.

Når? 14. februar – Meld deg på her!

 

Hold av datoen!

Batteriseminar den 23. januar på Oslo Kongressenter!

Samferdselskonferansen, 13-14. mars på The Hub!

 

Her kan du lese mer om våre konferanser og webinarer!

Konferanser, kurs & seminarer