Tilbake

Ny Erfaringskonferanse Elkontroll

NEK arrangerer Erfaringskonferansen Elkontroll 8. og 9. februar 2023 på the Hub i Oslo. Dette er andre utgaven av konferansen, som ble arrangert for første gang i 2021. Under konferansen vil noen av bransjens fremste fagfolk dele av sine erfaringer og kompetanse.

rfaringskonferansen Elkontroll

I 2020 arrangerte NEK Erfaringskonferansen Elkontroll for første gang. Konferansen tok opp ulike problemstillinger knyttet til elkontroll og elsikkerhet. De ulike emnene ble belyst med utgangspunkt i erfarne fagfolks erfaringer. Arrangementet ble avholdt midt under pandemien, med en generell smittefrykt i befolkningen og mange restriksjoner. Emnene viste seg så interessante at smittefaren ble trosset og konferansesalen ble fylt til siste tilgjengelige sete.

Behov for ny erfaringskonferanse

Siden forrige konferanse har det skjedd mye innenfor elsikkerhet. Solcelleinstallasjoner har tatt av, stadig flere bygninger får permanente muligheter for elbillading og vi har fått en oppblomstring av elsparkesykler. I lys av nye takster for nettleie og høye, varierende strømpriser er det en forsterket interesse for smarte løsninger. Elkontrollørenes hverdag blir derfor mer kompleks og nye probemstillinger må tas inn i arbeidet. En ny erfaringskonferanse vil derfor bli arrangert 8. og 9. februar på the Hub i Oslo.

-Det er på tide å arrangere Erfaringskonferansen Elkontroll på nytt. Siden 2021 har det kommet nye utgaver av flere sentrale standarder som NEK 400 og NEK 399. Det er viktig å kunne belyse nye problemstillinger som har kommet siden sist. Samtidig vil vi denne gangen ha fokus på kontrollør og hvordan man kan drifte et kontrollforetak rollen, forteller Tommy Lundekvam, fagsjef lavspenning i NEK.

Hva står på programmet?

Konferansen vil denne gangen rette oppmerksomheten mot kontrolløren. Det vil være foredrag som tar for seg metodene kontrolløren kan bruke ved kontroll i forskjellige typer anlegg. Samtidig vil også kontrollør rollen bli behandlet. Hvilken kompetanse og hvilke egenskaper er det viktig at kontrolløren perfeksjonerer? Rapporter vil også bli behandlet under konferansen. Hvordan skal en rapport skrives, hva bør den inneholde og hvordan begrense slik at kunden får det hen har behov for.

-Programmet for denne konferansen er rettet mot praktisk gjennomføring for kontrollørene og for de som driver foretakene. Vi tar mål av oss til et arrangement hvor man tar med seg andres kunnskap og erfaringer, som vil være nyttig i el-kontrollørens daglige arbeid, fortsetter Lundekvam.

Samarbeid med Finans Norge

Nytt i 2023 er at konferansen vil bli arrangert som et samarbeid mellom NEK og Finans Norge. Finans Norge representerer forsikringsselskapene, som er en pådriver for mer kontroll av elektriske installasjoner. Innsatsen som blant annet har blitt rettet mot elkontroll i landbruket har gitt oppløftende resultater med færre alvorlige branner.

– Elektrisitet er som kjent den største årsaken til brann i Norge.  Forebyggende arbeid gjennom elkontroller er viktig for å beskytte verdier. Løpende oppdatering og erfaringsutveksling er derfor et viktig instrument for å levere kvalitet over tid. Elkontrollørenes erfaring og kompetanse er tross alt den viktigste delen av en elkontroll. Selv om antall branner med tragiske konsekvenser har vist en positiv nedgang de siste årene er problemet langt fra borte og løpende kompetanseheving er nødvendig, fortsetter Tommy Lundekvam.

NEKs Youtube-kanal kan du bli litt mer kjent med foredragsholderne.

Les mer om Erfaringskonferansen Elkontroll og meld deg på!